Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone
Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA 

TẤT CẢ MỨC GIÁ ĐỀU ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN WEBSITE , NÊN KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ AN TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG PHẢI SỢ BỊ BÁO GIÁ KHỐNG , ĐƯỢC KÝ TÊN TRÊN PHẦN CỨNG TRƯỚC KHI SỬA CHỮA.
GIÁ TỐT – DỊCH VỤ TỐT – LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA SAO VIỆT .
KÍNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỬ ỦNG HỘ CỦA  KHÁCH HÀNG!


BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

550.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

350.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

250.000đ

bao tes

1 giờ

4

THAY PIN 

250.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang)

150.000đ

1 tháng

30 Phút

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

 CAMERA SAU

250.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

 DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

DÂY NGUỒN ( ĐÈN FLAS)/NÚT NGUỒN

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

200.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

100.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

200.000đ

3 tháng

1 Giờ

16

THAY VỎ

400.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)


BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

800.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

500.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

300.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

300.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang)

200.000đ

1 tháng

30 Phút

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

 CAMERA SAU

450.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

 DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

DÂY NGUỒN ( ĐÈN FLAS)/NÚT NGUỒN

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

250.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

250.000đ

3 tháng

1 Giờ

16

THAY VỎ

450.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)


BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

700.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

500.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

300.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

300.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

200.000đ

1 tháng

30 Phút

6

DÂY HOME/NÚT HOME

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

400.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

CỤM ĐUÔI XẠC

300.000đ

3 tháng

Lấy Liền

11

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

250.000đ

3 tháng

Lấy liền

12

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

250.000đ

3 tháng

Lấy Liền

13

CỤC LOA TRONG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

14

ANGTEN WIFI

350.000đ

3 tháng

1 Giờ

15

THAY VỎ

400.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

950.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

600.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

300.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

350.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

300.000đ

1 tháng

30 Phút

6

DÂY HOME/NÚT HOME

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

550.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

250.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

DÂY NGUỒN

250.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

CỤC RUNG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

350.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

300.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

150.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

400.000đ

3 tháng

1 Giờ

16

THAY VỎ

500.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

850.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

600.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

350.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

350.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

300.000đ

1 tháng

30 Phút

6

NÚT HOME ( không vân tay)

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

850.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

bao test

Lấy liền

10

CỤC RUNG

250.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

350.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

400.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

16

THAY VỎ

500.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

1.200.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

800.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

400.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

400.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

400.000đ

1 tháng

30 Phút

6

NÚT HOME ( không vân tay)

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

1.600.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

150.000đ

bao test

Lấy liền

10

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

450.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

400.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

500.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

16

THAY VỎ

600.000đ

bao test

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8G ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

1.100.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

800.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

400.000đ

KBH

1 giờ

4

THAY PIN 

350.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

400.000đ

1 tháng

30 Phút

6

NÚT HOME ( không vân tay)

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

1.200.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

450.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

KBH

Lấy liền

10

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

400.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

200.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

500.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

16

THAY VỎ

750.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

1.400.000đ

3 tháng cảm ứng

Lấy liền

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

1.100.000đ

7 ngày cảm ứng

Lấy liền

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

400.000đ

KBH

1 giờ

4

THAY PIN 

450.000đ

6 tháng

Lấy liền

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

400.000đ

1 tháng

30 Phút

6

NÚT HOME ( không vân tay)

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

7

CAMERA SAU

1.600.000đ

1 tháng

Lấy liền

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

450.000đ

3 tháng

Lấy liền

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

150.000đ

KBH

Lấy liền

10

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

11

CỤM ĐUÔI XẠC

450.000đ

3 tháng

Lấy Liền

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

450.000đ

3 tháng

Lấy Liền

14

CỤC LOA TRONG

250.000đ

3 tháng

Lấy liền

15

ANGTEN WIFI

500.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

16

THAY VỎ

800.000đ

KBH

2-3 Giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE X ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

3.800.000đ

1 tháng cảm ứng

2 giờ

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.900.000đ

7 ngày cảm ứng

2 giờ

3

ÉP CẢM ỨNG

1.000.000đ

7 ngày cảm ứng

5 giờ

4

ÉP KÍNH / MẶT TRƯỚC

750.000đ

KBH

5 giờ

5

THAY PIN 

450.000đ

6 tháng

Lấy liền

6

THAY RON

300.000đ

1 tháng

30 Phút

7

SỮA FACE ID ( nhận diện khuôn mặt)

800.000đ

3 tháng

2 giờ

8

CAMERA SAU

1.550.000đ

1 tháng

Lấy liền

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

500.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

200.000đ

KBH

Lấy liền

11

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

12

CỤM ĐUÔI XẠC

500.000đ

3 tháng

Lấy Liền

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

500.000đ

3 tháng

Lấy Liền

15

CỤC LOA TRONG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

16

ANGTEN WIFI

600.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.400.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

500.000đ

KBH

3 giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xs ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

3.800.000đ

1 tháng cảm ứng

2 giờ

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.900.000đ

7 ngày cảm ứng

2 giờ

3

ÉP CẢM ỨNG

1.200.000đ

7 ngày cảm ứng

5 giờ

4

ÉP KÍNH / MẶT KÍNH TRƯỚC

800.000đ

KBH

5 giờ

5

THAY PIN 

450.000đ

6 tháng

Lấy liền

6

THAY RON

300.000đ

1 tháng

30 Phút

7

SỮA FACE ID ( nhận diện khuôn mặt)

900.000đ

3 tháng

2 giờ

8

CAMERA SAU

1.550.000đ

1 tháng

Lấy liền

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

500.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

200.000đ

KBH

Lấy liền

11

CỤC RUNG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

12

CỤM ĐUÔI XẠC

500.000đ

3 tháng

Lấy Liền

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

500.000đ

3 tháng

Lấy Liền

15

CỤC LOA TRONG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

16

ANGTEN WIFI

600.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.400.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

550.000đ

KBH

3 giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xr ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

2.900.000đ

1 tháng cảm ứng

2 giờ

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.800.000đ

7 ngày cảm ứng

2 giờ

3

ÉP CẢM ỨNG

1.400.000đ

7 ngày cảm ứng

5 giờ

4

ÉP KÍNH /MẶT KÍNH TRƯỚC

950.000đ

KBH

5 giờ

5

THAY PIN 

400.000đ

6 tháng

Lấy liền

6

THAY RON

350.000đ

1 tháng

3 giờ

7

SỮA FACE ID ( nhận diện khuôn mặt)

700.000đ

3 tháng

4 giờ

8

CAMERA SAU

1.350.000đ

1 tháng

Lấy liền

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

450.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

200.000đ

KBH

Lấy liền

11

CỤC RUNG

350.000đ

3 tháng

Lấy liền

12

CỤM ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

Lấy Liền

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

450.000đ

3 tháng

Lấy Liền

15

CỤC LOA TRONG

300.000đ

3 tháng

Lấy liền

16

ANGTEN WIFI

600.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.300.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

500.000đ

KBH

3 giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xs Max ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

5.800.000đ

1 tháng cảm ứng

2 giờ

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

2.900.000đ

7 ngày cảm ứng

2 giờ

3

ÉP CẢM ỨNG

1.800.000đ

7 ngày cảm ứng

5 giờ

4

ÉP KÍNH / MẶT KÍNH TRƯỚC

1.100.000đ

KBH

5 giờ

5

THAY PIN 

500.000đ

6 tháng

Lấy liền

6

THAY RON

350.000đ

1 tháng

3 giờ

7

SỮA FACE ID ( nhận diện khuôn mặt)

1.100.000đ

3 tháng

4 giờ

8

CAMERA SAU

1.600.000đ

1 tháng

Lấy liền

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

550.000đ

3 tháng

Lấy liền

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

300.000đ

KBH

Lấy liền

11

CỤC RUNG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

12

CỤM ĐUÔI XẠC

600.000đ

3 tháng

Lấy Liền

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

450.000đ

3 tháng

Lấy liền

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

600.000đ

3 tháng

Lấy Liền

15

CỤC LOA TRONG

400.000đ

3 tháng

Lấy liền

16

ANGTEN WIFI

800.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.550.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

600.000đ

KBH

3 giờ

Lưu Ý: Giá thay màn hình từ dòng iphone x , xs, xr, xs max, 11, 11 Pro, Pro Max niêm yết không giảm ( kể cả Khách VIP)


** QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA**

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng và lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 10-15p)
B2: Tiến hành cho khách hàng ký tên lên main máy ( nếu máy sửa chữa phần cứng)
B3: Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra và trả lại các phụ kiện liên quan như ( ốp lưng, bao da,thẻ sim)
B4: Tiến hành giao máy cho kỹ thuật làm

***THỜI GIAN LÀM***
1. Thay thế linh kiện
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone  5s, 6, 6plus, 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 8plus ( 30 phút- 1 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone X,, Xr, Xs, Xs max, 11, 11 pro, Pro max ( 3 - 5 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) dòng Ipad ( 2-3 tiếng ) tùy theo dòng
-Thay thế linh kiện dòng Iphone ( Pin, Màn hình, loa trong, camera, đuôi xạc, dây rung, chuông/loa) đợi lấy liền
-Thay thế linh kiện dòng Ipad  ( 3-4 tiếng ) tùy theo dòng
2. Sửa chữa phần cứng
- Tùy vào lỗi cửa hàng sẽ báo khoảng thời gian ( thường 1-7 ngày tùy theo lỗi)
3. Chạy phần mềm -chép dữ liệu
-Chạy lại phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm phí 100.000đ ( cửa hàng chỉ dữ lại danh bạ)
-Chép dữ liệu , tùy thuộc vào dữ liệu nhiều hay ít sẽ báo khoảng thời gian
Cừa hàng nhận sửa chữa , thay thế từ dòng iphone 6 tới dòng 12 pro max
 Ipad 3 tới ipad 2020, apple watch seri3 trở lên.
Ngưng sửa chữa các dòng iphone 2, iphone 3, 3gs, 4, 4s, 5G,5S, ipad 1,2, apple watch seri 1.2, ipod, Airpod,

 

Hợp tác liên kết khác

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop