Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone
Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA 

TẤT CẢ MỨC GIÁ ĐỀU ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN WEBSITE , NÊN KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ AN TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG PHẢI SỢ BỊ BÁO GIÁ KHỐNG , ĐƯỢC KÝ TÊN TRÊN PHẦN CỨNG TRƯỚC KHI SỬA CHỮA.
GIÁ TỐT – DỊCH VỤ TỐT – LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA SAO VIỆT .
KÍNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỬ ỦNG HỘ CỦA  KHÁCH HÀNG!

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 5/ 5S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN CHI PHÍ BẢO HÀNH
1  MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 490.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH LIỀN RON 200.000đ Bao test
3 THAY PIN  180.000đ 6 tháng
5 LÓT 100.000đ 3 tháng
6 DÂY HOME-NÚT HOME 100.000đ 3 tháng
7  CAMERA SAU 150.000đ 1 tháng
9  DÂY GẠT RUNG/ VOLUME-DÂY NGUỒN 150.000đ 3 tháng
10 CỤC RUNG 100.000đ 3 tháng
11 CỤM ĐUÔI XẠC 200.000đ 3 tháng
12  LOA NGOÀI/ CHUÔNG 150.000đ 3 tháng
13 DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC 150.000đ 3 tháng
14 CỤC LOA TRONG 100.000đ 3 tháng
15 ANGTEN WIFI 200.000đ 3 tháng
16 THAY KHAY SIM 50.000đ Bao test
17 THAY VỎ 300.000đ 3 tháng
18 IC WIFI 300.000đ 3 tháng

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6/ 6+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6 IPHONE 6 + BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 550.000đ 900.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH LIỀN RON 300.000đ 350.000đ Bao test
3 THAY PIN 250.000đ 300.000đ 6 tháng
5 LÓT/ PHẢN QUANG 150.000đ 200.000đ 3 tháng
6 THAY DÂY HOME-NÚT HOME 150.000đ 150.000đ 3 tháng
7 THAY CAMERA SAU 250.000đ 400.000đ 1 tháng
8 CAM TRƯỚC-TIẾP XÚC LOA TRONG-CẢM BIẾN 200.000đ 250.000đ 3 tháng
9 CỤC LOA TRONG 100.000đ 100.000đ 3 tháng
10 CỤC RUNG 150.000đ 150.000đ 3 tháng
11 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 200.000đ 200.000đ 3 tháng
12 CỤM ĐUÔI XẠC 250.000đ 250.000đ 3 tháng
13  DÂY NGUỒN-NÚT NGUỒN 150.000đ 200.000đ 3 tháng
14 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 150.000đ 200.000đ 3 tháng
15  ANGTEN WIFI 200.000đ 250.000đ 3 tháng
16 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ bao test
17 THAY VỎ 400.000đ 450.000đ bao test
18 NẮP KÍNH CAMERA 50.000đ 50.000đ Bao test

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S/ 6S+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6S IPHONE 6S+ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 700.000đ 1.100.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH LIỀN RON 300.000đ 400.000đ Bao test
3 THAY PIN 300.000đ 350.000đ 3 tháng
5 LÓT/PHẢN QUANG CÓ 3D TOUCH  200.000đ 350.000đ 1 tháng
6 NÚT HOME 200.000đ 250.000đ 1 tháng
7 THAY CAMERA SAU 350.000đ 500.000đ 1 tháng
8 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 250.000đ 250.000đ 1 tháng
9 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 300.000đ 250.000đ 1 tháng
10 CỤM ĐUÔI XẠC 300.000đ 400.000đ 1 tháng
11 CỤC LOA TRONG 150.000đ 150.000đ 1 tháng
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 200.000đ 200.000đ 1 tháng
13 CỤC RUNG 150.000đ 150.000đ 1 tháng
14 NẮP KÍNH CAMERA SAU 50.000đ 50.000đ bao test
15 THAY DÂY ANGTEN WIFI 300.000đ 350.000đ 1 tháng
19 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ bao test
20 THAY VỎ 450.000đ 500.000đ bao test

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7/ 7+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 7 IPHONE 7plus BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN MÁY 900.000đ 1.350.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH LIỀN RON 350.000đ 400.000đ Bao test
3 THAY PIN 350.000đ 400.000đ 6 tháng
5 LÓT/PHẢN QUANG CÓ 3D TOUCH 400.000đ 450.000đ 3 tháng
6 CỤC LOA TRONG 200.000đ 200.000đ 3 tháng
7 THAY CAMERA SAU 700.000đ 1.550.000đ 1 tháng
8 CAM TRƯỚC/TIẾP XÚC LOA/CẢM BIẾN 350.000đ 400.000đ 3 tháng
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 400.000đ 450.000đ 3 tháng
10 CUM ĐUÔI XẠC 400.000đ 450.000đ 3 tháng
11 CỤC RUNG 250.000đ 250.000đ 3 tháng
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 250.000đ 300.000đ 3 tháng
13 NẮP KÍNH CAM SAU 50.000đ 100.000đ bao test
14 THAY DÂY ANGTEN WIFI 400.000đ 450.000đ 3 tháng
15 THAY NÚT BẤM HOME VẬT LÝ KVT 350.000đ 450..000đ 3 tháng
16 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ bao test
17 THAY VỎ ZIN 500.000đ 550.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8/ 8+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 8 IPHONE 8+ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN MÁY 1.250.000đ 1.550.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH LIỀN RON 400.000đ 450.000đ Bao test
3 THAY PIN 400.000đ 450.000đ 6 tháng
5 LÓT/PHẢN QUANG CÓ 3D TOUCH 450.000đ 450.000đ 3 tháng
6 CỤC LOA TRONG 200.000đ 250.000đ 3 tháng
7 THAY CAMERA SAU 900.000đ 1.450.000đ 1 tháng
8 CAM TRƯỚC/TIẾP XÚC LOA/CẢM BIẾN 400.000đ 450.000đ 3 tháng
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 450.000đ 450.000đ 3 tháng
10 CUM ĐUÔI XẠC 450.000đ 500.000đ 3 tháng
11 CỤC RUNG 300.000đ 350.000đ 3 tháng
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 350.000đ 300.000đ 3 tháng
13 NẮP KÍNH CAM SAU 100.000đ 150.000đ bao test
14 NẮP KÍNH LƯNG SAU 400.000đ 450.000đ bao test
15 THAY DÂY ANGTEN WIFI 450.000đ 500.000đ 3 tháng
16 THAY NÚT BẤM HOME VẬT LÝ KVT 450.000đ 500.000đ 3 tháng
17 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ bao test
18 THAY VỎ ZIN 900.000đ 950.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE X -XS( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE X IPHONE XS BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 4.400.000đ 4.400.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH 950.000đ 950.000đ Bao test
3 THAY PIN 500.000đ 550.000đ 6 tháng
4 RON 400.000đ 400.000đ 3 tháng
5 CỤM ĐUÔI XẠC 500.000đ 500.000đ 3 tháng
6 THAY CAMERA SAU 1.650.000đ 1.750.000đ 1 tháng
7 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 500.000đ 500.000đ 3 tháng
8 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 550.000đ 550.000đ 3 tháng
9 CỤC LOA TRONG 300.000đ 300.000đ 3 tháng
10 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 400.000đ 450.000đ 3 tháng
11 CỤC RUNG 350.000đ 400.000đ 3 tháng
12 NẮP KÍNH CAMERA SAU 200.000đ 200.000đ bao test
13 THAY DÂY ANGTEN WIFI 500.000đ 500.000đ 3 tháng
14 THAY KHAY SIM 100.000đ 150.000đ bao test
15 THAY VỎ ZIN 1.550.000đ 1.650.000đ bao test
16 THAY NẮP KÍNH LƯNG 600.000đ 600.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE XR -XS MAX( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE XR IPHONE XS MAX BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 3.300.000đ 6.600.000đ 3 tháng
2 ÉP KÍNH 1.400.000đ 1.300.000đ Bao test
3 THAY PIN 450.000đ 600.000đ 6 tháng
4 RON 500.000đ 500.000đ 3 tháng
5 CỤM ĐUÔI XẠC 450.000đ 600.000đ 3 tháng
6 THAY CAMERA SAU 1.350.000đ 1.800.000đ 1 tháng
7 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 450.000đ 550.000đ 3 tháng
8 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 500.000đ 600.000đ 3 tháng
9 CỤC LOA TRONG 350.000đ 400.000đ 3 tháng
10 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 450.000đ 500.000đ 3 tháng
11 CỤC RUNG 400.000đ 450.000đ 3 tháng
12 NẮP KÍNH CAMERA SAU 200.000đ 250.000đ bao test
13 THAY DÂY ANGTEN WIFI 550.000đ 650.000đ 3 tháng
14 THAY KHAY SIM 200.000đ 250.000đ bao test
15 THAY VỎ ZIN 1.450.000đ 1.700.000đ bao test
16 THAY NẮP KÍNH LƯNG 750.000đ 700.000đ bao test

.** QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA**

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng và lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 10-15p)
B2: Tiến hành cho khách hàng ký tên lên main máy ( nếu máy sửa chữa phần cứng)
B3: Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra và trả lại các phụ kiện liên quan như ( ốp lưng, bao da,thẻ sim)
B4: Tiến hành giao máy cho kỹ thuật làm
***THỜI GIAN LÀM***
1. Thay thế linh kiện
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone 5, 5s, 6, 6plus, 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 8plus ( 45 phút- 1 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone X,, Xr, Xs, Xs max, 11, 11 pro, Pro max ( 3 - 5 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) dòng Ipad ( 2-5 tiếng ) tùy theo dòng
-Thay thế linh kiện như ( Pin, Màn hình, loa trong, camera, đuôi xạc, dây rung, chuông/loa) đợi lấy liền
-Thay vỏ các dòng iphone-ipad ( 2-4 tiếng ) tùy theo dòng
2. Sửa chữa phần cứng
- Tùy vào lỗi cửa hàng sẽ báo khoảng thời gian ( thường 1-5 ngày tùy theo lỗi)
3. Chạy phần mềm -chép dữ liệu
-Chạy lại phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm ( 30 phút-1 tiếng)
-Chép dữ liệu , tùy thuộc vào dữ liệu nhiều hay ít sẽ báo khoảng thời gian
Cừa hàng nhận sửa chữa , thay thế từ dòng iphone 5 trở lên, ipad 2 trở lên, apple watch seri3 trở lên. Ngưng sửa chữa các dòng iphone 2, iphone 3, 3gs, 4, 4s, ipad 1, apple watch seri 1.2, ipod
 

Hợp tác liên kết khác

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop