Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone
Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA 

TẤT CẢ MỨC GIÁ ĐỀU ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN WEBSITE , NÊN KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ AN TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG PHẢI SỢ BỊ BÁO GIÁ KHỐNG , VẼ BỆNH NHƯ CÁC ĐỊA ĐIỂM SỬA CHỮA KHÁC, ĐƯỢC KÝ TÊN TRÊN PHẦN CỨNG TRƯỚC KHI SỬA CHỮA.
GIÁ TỐT – DỊCH VỤ TỐT – LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA SAO VIỆT .
KÍNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỬ ỦNG HỘ CỦA  KHÁCH HÀNG.

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 5/ 5S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN CHI PHÍ BẢO HÀNH
1  MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 490.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 190.000đ Bao test
3 THAY PIN  180.000đ 90 ngày
4 RON LH 30 ngày
5 LÓT 150.000đ 30 ngày
6 DÂY HOME-NÚT HOME 150.000đ 30 ngày
7  CAMERA SAU 200.000đ 30 ngày
9  DÂY GẠT RUNG/ VOLUME-DÂY NGUỒN 200.000đ 30 ngày
10 CỤC RUNG 150.000đ 30 ngày
11 CỤM ĐUÔI XẠC 200.000đ 30 ngày
12  LOA NGOÀI/ CHUÔNG 150.000đ 30 ngày
13 DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC 150.000đ 30 ngày
14 CỤC LOA TRONG 150.000đ 30 Ngày
15 ANGTEN WIFI 200.000đ 30 ngày
16 THAY KHAY SIM 50.000đ Bao test
17 THAY VỎ 350.000đ 30 ngày
18 IC WIFI 400.000đ 30 ngày
19 NẮP KÍNH SAU ( TRÊN+ DƯỚI) 70.000đ Bao test

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6/ 6+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6 IPHONE 6 + BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 550.000đ 900.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 300.000đ 390.000đ Bao test
3 THAY PIN 250.000đ 300.000đ 90 ngày
4 RON LH LH 30 ngày
5 LÓT 200.000đ 200.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME-NÚT HOME 200.000đ 200.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 250.000đ 450.000đ 30 ngày
8 CAM TRƯỚC-TIẾP XÚC LOA TRONG-CẢM BIẾN 200.000đ 250.000đ 30 ngày
9 CỤC LOA TRONG 100.000đ 150.000đ 30 ngày
10 CỤC RUNG 150.000đ 150.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 250.000đ 200.000đ 30 ngày
12 CỤM ĐUÔI XẠC 250.000đ 300.000đ 30 ngày
13  DÂY NGUỒN-NÚT NGUỒN 200.000đ 200.000đ 30 ngày
14 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 200.000đ 200.000đ 30 ngày
15  ANGTEN WIFI 300.000đ 350.000đ 30 ngày
16 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ bao test
17 THAY VỎ 450.000đ 500.000đ bao test
18 NẮP KÍNH CAMERA 50.000đ 50.000đ Bao test

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S/ 6S+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6S IPHONE 6S+ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 700.000đ 1.100.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 400.000đ 400.000đ Bao test
3 THAY PIN 300.000đ 350.000đ 90 ngày
4 RON LH LH 30 ngày
5 LÓT CÓ 3D TOUCH ( DÂY HOME) 250.000đ 400.000đ 30 ngày
6 NÚT HOME 300.000đ 300.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 400.000đ 750.000đ 30 ngày
8 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 300.000đ 300.000đ 30 ngày
9 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 350.000đ 300.000đ 30 ngày
10 CỤM ĐUÔI XẠC 400.000đ 400.000đ 30 ngày
11 CỤC LOA TRONG 200.000đ 200.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 250.000đ 200.000đ 30 ngày
13 CỤC RUNG 200.000đ 250.000đ 30 ngày
14 NẮP KÍNH CAMERA SAU 50.000đ 50.000đ bao test
15 THAY DÂY ANGTEN WIFI 400.000đ 450.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 50.000đ 100.000đ bao test
20 THAY VỎ 550.000đ 600.000đ bao test

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7/ 7+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 7 IPHONE 7plus BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN MÁY 950.000đ 1.350.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 400.000đ 550.000đ Bao test
3 THAY PIN 350.000đ 400.000đ 90  ngày
4 RON LH LH Bao test
5 LÓT CÓ 3D TOUCH/DÂY HOME 500.000đ 500.000đ 30 ngày
6 CỤC LOA TRONG 250.000đ 300.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 900.000đ 1.900.000đ 30 ngày
8 CAM TRƯỚC/TIẾP XÚC LOA/CẢM BIẾN 400.000đ 500.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 450.000đ 500.000đ 30 ngày
10 CUM ĐUÔI XẠC 450.000đ 500.000đ 30 ngày
11 CỤC RUNG 250.000đ 300.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 300.000đ 300.000đ 30 ngày
13 NẮP KÍNH CAM SAU 100.000đ 150.000đ bao test
14 THAY DÂY ANGTEN WIFI 500.000đ 600.000đ 30 ngày
15 THAY NÚT BẤM HOME      
16 THAY KHAY SIM 150.000đ 150.000đ bao test
17 THAY VỎ ZIN 650.000đ 750.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8/ 8+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 8 IPHONE 8+ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN MÁY 1.450.000đ 1.600.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 550.000đ 600.000đ Bao test
3 THAY PIN 400.000đ 450.000đ 90  ngày
4 RON LH LH Bao test
5 LÓT CÓ 3D TOUCH/DÂY HOME 600.000đ 700.000đ 30 ngày
6 CỤC LOA TRONG 300.000đ 300.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 1.250.000đ 1.900.000đ 30 ngày
8 CAM TRƯỚC/TIẾP XÚC LOA/CẢM BIẾN 500.000đ 500.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 500.000đ 500.000đ 30 ngày
10 CUM ĐUÔI XẠC 550.000đ 550.000đ 30 ngày
11 CỤC RUNG 300.000đ 350.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 350.000đ 350.000đ 30 ngày
13 NẮP KÍNH CAM SAU 250.000đ 250.000đ bao test
14 NẮP KÍNH LƯNG SAU 500.000đ 550.000đ bao test
15 THAY DÂY ANGTEN WIFI 500.000đ 700.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME      
17 THAY KHAY SIM 300.000đ 300.000đ bao test
18 THAY VỎ ZIN 1.350.000đ 1.550.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE X -XS( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE X IPHONE XS BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 4.900.000đ 4.900.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 1.100.000đ 1.100.000đ Bao test
3 THAY PIN 600.000đ 700.000đ 90 ngày
4 RON LH LH LH
5 CỤM ĐUÔI XẠC 800.000đ 950.000đ 30 ngày
6 THAY CAMERA SAU 2.150.000đ 2.150.000đ 30 ngày
7 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 600.000đ 750.000đ 30 ngày
8 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 800.000đ 900.000đ 30 ngày
9 CỤC LOA TRONG 300.000đ 350.000đ 30 ngày
10 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 400.000đ 450.000đ 30 ngày
11 CỤC RUNG 300.000đ 300.000đ 30 ngày
12 NẮP KÍNH CAMERA SAU 300.000đ 450.000đ bao test
13 THAY DÂY ANGTEN WIFI LH LH 30 ngày
14 THAY KHAY SIM 200.000đ 300.000đ bao test
15 THAY VỎ ZIN 1.950.000đ 1.950.000đ bao test
16 THAY NẮP KÍNH LƯNG 950.000đ 950.000đ bao test

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE XR -XS MAX( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE XR IPHONE XS MAX BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH ZIN BÓC MÁY 4.500.000đ 6.800.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 1.500.000đ 1.500.000đ Bao test
3 THAY PIN 700.000đ 900.000đ 90 ngày
4 RON LH LH LH
5 CỤM ĐUÔI XẠC 950.000đ 1.200.000đ 30 ngày
6 THAY CAMERA SAU LH LH 30 ngày
7 CAMERA TRƯỚC-CẢM BIẾN-TIẾP XÚC LOA TRONG 750.000đ 900.000đ 30 ngày
8 DÂY RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN 800.000đ 950.000đ 30 ngày
9 CỤC LOA TRONG 350.000đ 450.000đ 30 ngày
10 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 450.000đ 600.000đ 30 ngày
11 CỤC RUNG 450.000đ 600.000đ 30 ngày
12 NẮP KÍNH CAMERA SAU 400.000đ 500.000đ bao test
13 THAY DÂY ANGTEN WIFI LH LH 30 ngày
14 THAY KHAY SIM 200.000đ 300.000đ bao test
15 THAY VỎ ZIN 2.450.000đ 2.200.000đ bao test
16 THAY NẮP KÍNH LƯNG 950.000đ 1.300.000đ bao test

.* QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA*

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng và lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 10-15p)

B2: Mở máy cho khách ký lên main , và làm phiếu tiếp nhận , báo giá tiền sữa cho khách, thời gian sữa cho khách.

B3: Tiến hành thay thế, sữa chữa.

Một số điều khách hàng cần lưu ý : 

– Thời gian xử lí iCloud , unclock quốc tế không tính thứ bảy , chủ nhật do quy trình bên nước ngoài không làm việc vào những ngày này .
– Mở khóa iCloud là tác vụ tắt Find my iPhone từ ON thành OFF , ko bảo hành nếu khách hàng tự cài đặt icloud của khách hàng hoặc bảo hành vĩnh viễn nếu khách hàng cài đặt iCloud của trung tâm , không tiếp nhận bất cứ khiếu nại về lỗi máy hay máy Lock/ World , lỗi mất sóng  ,….

Một số cách giảm thiểu rủi ro dính iCloud lại cho khách hàng  tham khảo

– Cần restore thiết bị với iOS mới nhất trước khi order (Hạn chế rủi ro ID cũ vẫn còn trong máy sẽ relock khi connect Wifi)
– Sau khi quá trình remove hoàn thành quý khách active và cần login 1 ID Apple mới của mình vào. Thao tác này hạn chế rủi ro bị relock khi apple lỗi, nhận diện chậm,…
– Nên sử dụng Wifi để active và đăng nhập ID Apple mới (Vì có khả năng máy tính có lưu bản Backup, nếu bị restore bản Backup thiết bị sẽ khóa lại)

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LÀM ĐÚNG THAO TÁC ĐỂ KHÔNG GẶP BẤT KÌ RỦI RO NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO HÀNH ICLOUD VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO SAU KHI CÓ KẾT QUẢ OFF, VÀ NGÀY ACTIVE GẦN NHẤT SAU THỜI GIAN ORDER.

Hợp tác liên kết khác

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop