Dịch vụ thay thế Iphone

Dịch vụ thay thế Iphone

Dịch vụ thay thế Iphone

Dịch vụ thay thế Iphone

Dịch vụ thay thế Iphone
Dịch vụ thay thế Iphone

Dịch vụ thay thế Iphone

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ

GIÁ NIÊM YẾT KHÔNG GIẢM KỂ CẢ KHÁCH VIP


BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

550.000đ

3 tháng cảm ứng

20-30 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

350.000đ

7 ngày cảm ứng

20-30 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

200.000đ

không bảo hành

1 giờ

4

THAY PIN 

250.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang)

150.000đ

1 tháng

30p-1 tiếng

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

7

 CAMERA SAU

200.000đ

1 tháng

5-10 phút

8

 DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

150.000đ

3 tháng

10-30 phút

9

DÂY NGUỒN ( ĐÈN FLAS)/NÚT NGUỒN

150.000đ

3 tháng

10-30 phút

10

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC

200.000đ

3 tháng

20-30 phút

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

150.000đ

3 tháng

10-20 phút

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

190.000đ

3 tháng

5-10 phút

14

CỤC LOA TRONG

100.000đ

3 tháng

5-10 phút

15

ANGTEN WIFI

200.000đ

3 tháng

20-30 phút

16

THAY VỎ

350.000đ

KBH

2-3 Giờ

 


BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

900.000đ

3 tháng cảm ứng

20-45 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

600.000đ

7 ngày cảm ứng

20-45 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

250.000đ

bao test

1 tiếng

4

THAY PIN 

290.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang)

190.000đ

1 tháng

1 tiếng

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

7

 CAMERA SAU

400.000đ

1 tháng

10-30 phút

8

 DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

190.000đ

3 tháng

10-30 phút

9

DÂY NGUỒN ( ĐÈN FLAS)/NÚT NGUỒN

190.000đ

3 tháng

10-30 phút

10

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

10-30 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC

290.000đ

3 tháng

10-30 phút

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

190.000đ

3 tháng

10-15 phút

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

250.000đ

3 tháng

5-10 phút

14

CỤC LOA TRONG

100.000đ

3 tháng

5-10 phút

15

ANGTEN WIFI

250.000đ

3 tháng

1 Giờ

16

THAY VỎ

400.000đ

KBH

2-3 Giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

800.000đ

3 tháng cảm ứng

20-30 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

550.000đ

7 ngày cảm ứng

20-30 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

200.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

250.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

200.000đ

1 tháng

1 tiếng

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

7

CAMERA SAU

350.000đ

1 tháng

10-20 phút

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

250.000đ

3 tháng

20-45 phút

9

CỤC RUNG

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

10

CỤM ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

20-45 phút

11

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

200.000đ

3 tháng

10-20 phút

12

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

250.000đ

3 tháng

10-20 phút

13

CỤC LOA TRONG

100.000đ

3 tháng

5-10 phút

14

ANGTEN WIFI

250.000đ

3 tháng

1 tiếng

15

THAY VỎ

360.000đ

KBH

2-3 tiếng

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

950.000đ

3 tháng cảm ứng

20-30 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

650.000đ

7 ngày cảm ứng

20-30 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

250.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

350.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

250.000đ

1 tháng

1 tiếng

6

DÂY HOME/NÚT HOME

150.000đ

3 tháng

5-10 phút

7

CAMERA SAU

450.000đ

1 tháng

10-20 phút

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME

250.000đ

3 tháng

20-45 phút

9

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

20-45 phút

10

CỤC RUNG

190.000đ

3 tháng

5-10 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

20-45 phút

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

200.000đ

3 tháng

10-20 phút

13

DÂY LOA TRONG, CẢM BIẾN, CAM TRƯỚC

250.000đ

3 tháng

10-20 phút

14

CỤC LOA TRONG

100.000đ

3 tháng

5-10 phút

15

ANGTEN WIFI

250.000đ

3 tháng

1 tiếng

16

THAY VỎ

450.000đ

KBH

1-3 tiếng

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

800.000đ

3 tháng cảm ứng

10-30 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

650.000đ

7 ngày cảm ứng

10-30 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

300.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

350.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

250.000đ

1 tháng

1 tiếng

6

NÚT HOME ( không vân tay)

500.000đ

3 tháng

20-30 phút

7

CAMERA SAU

700.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

350.000đ

3 tháng

20-45 phút

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

bao test

30 phút

10

CỤC RUNG

250.000đ

3 tháng

10-20 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC-MÍC

350.000đ

3 tháng

20-45 phút

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

250.000đ

3 tháng

20-45 phút

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

14

CỤC LOA TRONG

150.000đ

3 tháng

10-20 phút

15

ANGTEN WIFI

300.000đ

3 tháng

1-3 tiếng

16

THAY VỎ

500.000đ

KBH

1-3 tiếng

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

1.100.000đ

3 tháng cảm ứng

10-30 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

850.000đ

7 ngày cảm ứng

10-30 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

350.000đ

bao test

1 giờ

4

THAY PIN 

400.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

350.000đ

1 tháng

1 tiếng

6

NÚT HOME ( không vân tay)

500.000đ

3 tháng

20-45 phút

7

CAMERA SAU

1.200.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

350.000đ

3 tháng

20-45 phút

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

KBH

30 phút

10

CỤC RUNG

250.000đ

3 tháng

10-30 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC-MÍC

350.000đ

3 tháng

10-30 phút

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

250.000đ

3 tháng

10-30 phút

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

14

CỤC LOA TRONG

150.000đ

3 tháng

10-20 phút

15

ANGTEN WIFI

300.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

16

THAY VỎ

600.000đ

bao test

1-3 tiếng

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8G ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

900.000đ

3 tháng cảm ứng

20-45 phút

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

700.000đ

7 ngày cảm ứng

20-45 phút

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

300.000đ

KBH

1 giờ

4

THAY PIN 

400.000đ

6 tháng

10-20 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

350.000đ

1 tháng

30 phút-1 tiếng

6

NÚT HOME ( không vân tay)

500.000đ

3 tháng

10-30 phút

7

CAMERA SAU

1.100.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

400.000đ

3 tháng

30 phút-1 tiếng

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

KBH

10-30 phút

10

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

30 phút- 1 tiếng

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

350.000đ

3 tháng

20-45 phút

14

CỤC LOA TRONG

200.000đ

3 tháng

10-30 phút

15

ANGTEN WIFI

300.000đ

3 tháng

1-3 Giờ

16

THAY VỎ

850.000đ

KBH

1-3 Giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 8PLUS ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

1.200.000đ

3 tháng cảm ứng

20 phút-1 tiếng

2

MÀN HÌNH LINH KIỆN

950.000đ

7 ngày cảm ứng

20 phút-1 tiếng

3

ÉP KÍNH LIỀN RON

350.000đ

KBH

1 giờ

4

THAY PIN 

450.000đ

6 tháng

5-10 phút

5

LÓT ( Phản Quang có Touch 3D )

400.000đ

1 tháng

20 phút-1 tiếng

6

NÚT HOME ( không vân tay)

500.000đ

3 tháng

20 phút-1 tiếng

7

CAMERA SAU

1.200.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

400.000đ

3 tháng

20 phút-1 tiếng

9

NẮP KÍNH CAMERA SAU

100.000đ

KBH

10-30 phút

10

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

11

CỤM ĐUÔI XẠC-MÍC

400.000đ

3 tháng

20 phút-1 tiếng

12

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

300.000đ

3 tháng

10-30 phút

13

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN/ CAM TRƯỚC

400.000đ

3 tháng

10-30 phút

14

CỤC LOA TRONG

200.000đ

3 tháng

10-30 phút

15

ANGTEN WIFI

400.000đ

3 tháng

1-3 Giờ

16

THAY VỎ

1.100.000đ

KBH

2-3 Giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE X ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

2.950.000đ

1 tháng cảm ứng

tùy theo hàng

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.700.000đ

7 ngày cảm ứng

tùy theo hàng

3

ÉP CẢM ỨNG

900.000đ

7 ngày cảm ứng

2-4 tiếng

4

ÉP KÍNH / MẶT TRƯỚC

600.000đ

KBH

2-4 tiếng

5

THAY PIN 

600.000đ

6 tháng

10-20 phút

6

THAY RON

300.000đ

1 tháng

20 phút-1 tiếng

7

SỮA FACE ID/ DÂY DƯỚI ( nhận diện khuôn mặt)

1.400.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

CAMERA SAU

1.450.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

500.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

150.000đ

KBH

20-30 phút

11

CỤC RUNG

300.000đ

3 tháng

20-30 phút

12

CỤM ĐUÔI XẠC

500.000đ

3 tháng

1- 2 tiếng

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

400.000đ

3 tháng

20-30 phút

14

DÂY LOA TRONG ( KHÔNG FACE ID)

500.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

15

CỤC LOA TRONG

//

//

//

16

ANGTEN WIFI

400.000đ

3 tháng

2-3 tiếng

17

THAY VỎ

1.500.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

400.000đ

KBH

2-3 giờBẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xs ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

2.950.000đ

1 tháng cảm ứng

tùy theo hàng

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.700.000đ

7 ngày cảm ứng

tùy theo hàng

3

ÉP CẢM ỨNG

950.000đ

7 ngày cảm ứng

2-4 giờ

4

ÉP KÍNH / MẶT KÍNH TRƯỚC

750.000đ

KBH

2-4 giờ

5

THAY PIN ( không fix báo bảo trì)

650.000đ

6 tháng

20-30 phút

6

THAY RON

250.000đ

1 tháng

1 tiếng

7

SỮA FACE ID/DÂY DƯỚI ( nhận diện khuôn mặt)

1.400.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

CAMERA SAU

1.700.000đ

7 ngày

tùy theo hàng

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

600.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

150.000đ

KBH

30 phút

11

CỤC RUNG

400.000đ

3 tháng

30 phút

12

CỤM ĐUÔI XẠC

600.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG DƯỚI

450.000đ

3 tháng

30 phút

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN ( không face)

650.000đ

3 tháng

tùy theo hàng

15

CỤC LOA TRONG

//

//

//

16

ANGTEN WIFI

700.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.600.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

500.000đ

KBH

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xr ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 


 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

2.200.000đ

1 tháng cảm ứng

tùy theo hàng

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

1.600.000đ

7 ngày cảm ứng

3

ÉP CẢM ỨNG

950.000đ

7 ngày cảm ứng

2-3 giờ

4

ÉP KÍNH /MẶT KÍNH TRƯỚC

700.000đ

KBH

2-3 giờ

5

THAY PIN ( không fix báo bảo trì)

500.000đ

6 tháng

10-30 phút

6

THAY RON

300.000đ

1 tháng

1 giờ

7

SỮA FACE ID /DÂY DƯỚI ( nhận diện khuôn mặt)

1.300.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

CAMERA SAU

1.350.000đ

7 ngày

tùy theo hàng

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

500.000đ

3 tháng

1-2 tiếng

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

150.000đ

KBH

1 tiếng

11

CỤC RUNG

350.000đ

3 tháng

20-30 phút

12

CỤM ĐUÔI XẠC

500.000đ

3 tháng

1 tiếng

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

400.000đ

3 tháng

30-45 phút

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN ( không face)

500.000đ

3 tháng

tùy theo hàng

15

CỤC LOA TRONG

//

//

//

16

ANGTEN WIFI

500.000đ

3 tháng

2-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.500.000đ

KBH

2-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

500.000đ

KBH

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE Xs Max ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH ZIN 

4.100.000đ

1 tháng cảm ứng

tùy theo hàng

2

MÀN HÌNH OLED LINH KIỆN

2.200.000đ

7 ngày cảm ứng

tùy theo hàng

3

ÉP CẢM ỨNG

1.100.000đ

7 ngày cảm ứng

2-4 giờ

4

ÉP KÍNH / MẶT KÍNH TRƯỚC

850.000đ

KBH

2-4 giờ

5

THAY PIN ( không Fix báo bảo trì)

800.000đ

6 tháng

20-30 phút

6

THAY RON

300.000đ

1 tháng

1 giờ

7

SỮA FACE ID/DÂY DƯỚI ( nhận diện khuôn mặt)

1.700.000đ

1 tháng

tùy theo hàng

8

CAMERA SAU

1.900.000đ

7 ngày

tùy theo hàng

9

DÂY GẠT RUNG/ VOLUME/DÂY NGUỒN

700.000đ

3 tháng

1-2 giờ

10

NẮP KÍNH CAMERA SAU

200.000đ

KBH

10-30 phút

11

CỤC RUNG

400.000đ

3 tháng

20-45 phút

12

CỤM ĐUÔI XẠC

700.000đ

3 tháng

1 tiếng

13

 LOA NGOÀI/ CHUÔNG

450.000đ

3 tháng

1 tiếng

14

DÂY LOA TRONG/ CẢM BIẾN

700.000đ

3 tháng

tùy theo hàng

15

CỤC LOA TRONG

//

//

//

16

ANGTEN WIFI

700.000đ

3 tháng

1-3 Giờ

17

THAY VỎ

1.800.000đ

KBH

1-3 Giờ

18

NẮP KÍNH LƯNG / MẶT SAU

550.000đ

KBH

3 giờ

 


** QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA**

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng những lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 5-15p)
B2: Báo rõ giá ( nếu thay thế trực tiếp, có bảng giá đi kèm). Bị phần cứng sẽ báo rõ giá hoặc khoảng giá tùy theo lỗi

B3: Khách đồng ý giá sẽ tiến hành cho khách hàng ký tên lên main máy ( nếu máy sửa chữa phần cứng)
B4: Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra và trả lại các phụ kiện liên quan như ( ốp lưng, bao da,thẻ sim)
B5: Tiến hành giao máy cho kỹ thuật làm

***THỜI GIAN LÀM***
1. Thay thế linh kiện
-Ép kính iphone từ dòng iphone  6, 6plus, 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 8plus ( 45 phút- 1 tiếng)
-Ép kính ( ép cảm ứng ) iphone từ dòng iphone X tới 13 Pro max ( 5 - 8 tiếng tùy theo đời máy )
-Ép kính ( thay cảm ứng ) dòng Ipad ( 3-5 tiếng ) tùy theo dòng
-Thay thế linh kiện dòng Iphone ( Pin, Màn hình, loa trong, camera, đuôi xạc, dây rung, chuông/loa) đợi lấy liền
-Thay thế linh kiện dòng Ipad  ( 5-7 tiếng ) tùy theo dòng
2. Sửa chữa phần cứng
- Tùy vào lỗi cửa hàng sẽ báo khoảng thời gian ( thường 1-5 ngày tùy theo lỗi)
3. Chạy phần mềm
-Chạy lại phần mềm khi máy quên mật khẩu khóa màn hình hoặc nâng cấp phần mềm phí 50.000đ ( Yêu cầu quý khách phải nhớ tài khoản icloud để active máy)
Cừa hàng nhận sửa chữa , thay thế từ dòng iphone 6 tới dòng 13PM
 Ipad 3 tới ipad 2022, apple watch seri3 trở lên.
Ngưng sửa chữa các dòng iphone 2, iphone 3, 3gs, 4, 4s, 5G,5S, ipad 1,2, apple watch seri 1.2, ipod

Về chúng tôi

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop