Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone

Bảng giá sửa chữa iPhone
Bảng giá sửa chữa iPhone

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA – CẬP NHẬT 22/12/2017

TẤT CẢ MỨC GIÁ ĐỀU ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN WEBSITE , NÊN KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ AN TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG PHẢI SỢ BỊ BÁO GIÁ KHỐNG , VẼ BỆNH NHƯ CÁC ĐỊA ĐIỂM SỬA CHỮA KHÁC, ĐƯỢC KÝ TÊN TRÊN PHẦN CỨNG TRƯỚC KHI SỬA CHỮA.
GIÁ TỐT – DỊCH VỤ TỐT – LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA SAO VIỆT .
KÍNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỬ ỦNG HỘ CỦA  KHÁCH HÀNG.

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 4/ 4S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN CHI PHÍ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 400.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 200.000đ Bao test
3 THAY PIN 150.000đ 90 ngày
4 RON 100.000đ 30 ngày
5 LÓT 100.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME 100.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 150.000đ 30 ngày
8 THAY CAMERA TRƯỚC 150.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 100.000đ 30 ngày
10 THAY ĐUÔI SẠC, MIC 200.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY NGUỒN 100.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 200.000đ 30 ngày
13 THAY LOA TRONG, CẢM BIẾN 150.000đ 30 ngày
14 THAY DÂY ANGTENA SÓNG 200.000đ 30 ngày
15 THAY DÂY ANGTENA WIFI 200.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME 100.000đ 30 ngày
17 THAY NÚT BẤM NGUỒN POWER 100.000đ 30 ngày
18 THAY NÚT VOLUME 100.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 30.000đ 30 ngày
20 THAY VỎ, NẮP LƯNG 50.000đ 30 ngày

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 5/ 5S ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN CHI PHÍ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 690.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 200.000đ Bao test
3 THAY PIN 180.000đ 90 ngày
4 RON 100.000đ 30 ngày
5 LÓT 100.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME 150.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 250.000đ 30 ngày
8 THAY CAMERA TRƯỚC 250.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 200.000đ 30 ngày
10 THAY ĐUÔI SẠC, MIC 250.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY NGUỒN 200.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 250.000đ 30 ngày
13 THAY LOA TRONG, CẢM BIẾN 250.000đ 30 ngày
14 THAY DÂY ANGTENA SÓNG 200.000đ 30 ngày
15 THAY DÂY ANGTENA WIFI 200.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME    
17 THAY NÚT BẤM NGUỒN POWER 100.000đ 30 ngày
18 THAY NÚT VOLUME 100.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 30.000đ 30 ngày
20 THAY VỎ, NẮP LƯNG 450.000đ 30 ngày

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6/ 6+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6 IPHONE 6 + BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 890.000đ 1.450.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 400.000đ 600.000đ Bao test
3 THAY PIN 250.000đ 300.000đ 90 ngày
4 RON 150.000đ 150.000đ 30 ngày
5 LÓT 200.000đ 200.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME 250.000đ 250.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 250.000đ 350.000đ 30 ngày
8 THAY CAMERA TRƯỚC 250.000đ 290.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 200.000đ 250.000đ 30 ngày
10 THAY ĐUÔI SẠC, MIC 350.000đ 350.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY NGUỒN 250.000đ 300.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 300.000đ 350.000đ 30 ngày
13 THAY LOA TRONG, CẢM BIẾN 300.000đ 300.000đ 30 ngày
14 THAY DÂY ANGTENA SÓNG 400.000đ 500.000đ 30 ngày
15 THAY DÂY ANGTENA WIFI 400.000đ 500.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME      
17 THAY NÚT BẤM NGUỒN POWER 100.000đ 100.000đ 30 ngày
18 THAY NÚT VOLUME 100.000đ 100.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 30.000đ 30.000đ 30 ngày
20 THAY VỎ, NẮP LƯNG 590.000đ 660.000đ 30 ngày

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 6S/ 6S+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 6S IPHONE 6S+ BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 1.450.000đ 2.200.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 600.000đ 600.000đ Bao test
3 THAY PIN 300.000đ 350.000đ 90 ngày
4 RON 200.000đ 200.000đ 30 ngày
5 LÓT 600.000đ 800.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME 350.000đ 390.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 500.000đ 600.000đ 30 ngày
8 THAY CAMERA TRƯỚC 350.000đ 450.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 350.000đ 390.000đ 30 ngày
10 THAY ĐUÔI SẠC, MIC 450.000đ 550.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY NGUỒN 500.000đ 600.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 600.000đ 600.000đ 30 ngày
13 THAY LOA TRONG, CẢM BIẾN 400.000đ 500.000đ 30 ngày
14 THAY DÂY ANGTENA SÓNG 600.000đ 600.000đ 30 ngày
15 THAY DÂY ANGTENA WIFI 600.000đ 600.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME      
17 THAY NÚT BẤM NGUỒN POWER 100.000đ 100.000đ 30 ngày
18 THAY NÚT VOLUME 100.000đ 100.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 40.000đ 40.000đ 30 ngày
20 THAY VỎ, NẮP LƯNG 690.000đ 790.000đ 30 ngày

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE 7/ 7+ ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

STT LINH KIỆN IPHONE 7 IPHONE 7plus BẢO HÀNH
1 THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 2.900.000đ 3.300.000đ 90 ngày
2 ÉP KÍNH 800.000đ 900.000đ Bao test
3 THAY PIN 350.000đ 450.000đ 90  ngày
4 RON 200.000đ 300.000đ Bao test
5 LÓT 1.000.000đ 1.200.000đ 30 ngày
6 THAY DÂY HOME 500.000đ 600.000đ 30 ngày
7 THAY CAMERA SAU 1.500.000đ 1.700.000đ 30 ngày
8 THAY CAMERA TRƯỚC 1.200.000đ 1.500.000đ 30 ngày
9 THAY DÂY RUNG/ VOLUME 500.000đ 600.000đ 30 ngày
10 THAY ĐUÔI SẠC, MIC 600.000đ 700.000đ 30 ngày
11 THAY DÂY NGUỒN 700.000đ 800.000đ 30 ngày
12 THAY LOA NGOÀI/ CHUÔNG 700.000đ 800.000đ 30 ngày
13 THAY LOA TRONG, CẢM BIẾN 1.200.000đ 850.000đ 30 ngày
14 THAY DÂY ANGTENA SÓNG 1.000.000đ 1.000.000đ 30 ngày
15 THAY DÂY ANGTENA WIFI 1.200.000đ 1.500.000đ 30 ngày
16 THAY NÚT BẤM HOME      
17 THAY NÚT BẤM NGUỒN POWER 150.000đ 150.000đ 30 ngày
18 THAY NÚT VOLUME 150.000đ 150.000đ 30 ngày
19 THAY KHAY SIM 50.000đ 50.000đ 30 ngày
20 THAY VỎ, NẮP LƯNG 1.300.000đ 1.300.000đ 30 ngày

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP IPHONE ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

TÊN SP SỬA CHỮA CHI PHÍ BẢO HÀNH
IPHONE 5/ 5S Mất nguồn 300.000 30 ngày
Hao pin 400.000 30 ngày
Ổ cứng 800.000 30 ngày
IC cảm ứng + Lỗi mất sóng 500.000 30 ngày
IC xạc 300.000 30 ngày
Sàn main vân tay 1.700.000 30 ngày
Sàn main không vân tay 1.300.000 30 ngày
Audio Âm thanh 300.000 30 ngày
IPHONE 6 Mất nguồn 1.000.000 30 ngày
Hao pin 600.000 30 ngày
Ổ cứng 900.000 30 ngày
Audio âm thanh 300.000 30 ngày
Sóng dịch vụ 700.000 30 ngày
Không hiển thị màn hình 600.000 30 ngày
Angten Wifi 400.000 30 ngày
IC cảm ứng 700.000 30 ngày
IC sạc 400.000 30 ngày
IPHONE 6 PLUS Mất nguồn 1.200.000 30 ngày
Hao pin 700.000 30 ngày
IC cảm ứng 800.000 30 ngày
IC xạc 400.000 30 ngày
Ổ cứng 900.000 30 ngày
Đèn màn hình 600.000 30 ngày
Angten Wifi 500.000 30 ngày
Audio âm thanh 500.000 30 ngày
IPHONE 6S/ 6S PLUS Mất nguồn 1.500.000 30 ngày
Hao pin 800.000 30 ngày
Ổ cứng    
IC đèn màn hình 800.000 30 ngày
IC xạc 600.000 30 ngày
Không hiển thị màn hình 800.000 30 ngày
Mất sóng dịch vụ 1.200.000 30 ngày
Audio âm thanh    
IPHONE 7 Mất nguồn    
Hao pin    
Ổ cứng 2.300.000 30 ngày
IC cảm ứng    
IC xạc    
Không hiển thị màn hình    
Mất sóng dịch vụ    
Audio âm thanh    
IPHONE 7 PLUS Mất nguồn    
Hao pin    
Ổ cứng 2.500.000 30 ngày
IC cảm ứng    
IC xạc    
Không hiển thị màn hình    
Mất sóng dịch vụ    
Audio âm thanh    

 

BẢNG GIÁ MỞ KHÓA ICLOUD

STT Mở khóa iCloud Chi phí (VNĐ) Thời gian Tỉ lệ
1 Mở khóa iCloud iPhone 4   ( làm phần cứng ) 500.000 1-3 ngày 100%
2 Mở khóa iCloud iPhone 4s ( làm phần cứng ) 700.000 1-3 ngày 100%
3 Mở khóa iCloud iPhone 5   ( làm phần cứng ) 900.000 1-3 ngày 100%
4 Mở khóa iCloud iPhone 5s ( làm phần cứng ) 1.200.000 1-3 ngày 100%
5 Mở khóa iCloud iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus ( làm phần mềm ) 6.000.000 3 – 15 ngày 99%
6 Mở khóa iCloud iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus ( làm phần mềm ) 4.300.000 30-35 ngày 70%
7 Mở khóa iCloud iPhone 6s Plus / 7 / 7 Plus ( máy báo mất ) ( làm phần mềm ) 5.200.000 1-7 ngày 100%
8 Mở khóa iCloud iPad Air 2 ( 3G ) ( làm phần cứng ) 900.000 1-3 ngày 100%
9 Mở khóa iCloud iPad Air 2 ( Wifi ) ( làm phần cứng ) 700.000 1-3 ngày 100%
10 Mở khóa iCloud iPad Pro 12.9 ( 4G ) ( làm phần cứng ) 1.600.000 1-3 ngày 100%
11 Mở khóa iCloud iPad Pro 12.9 ( Wifi ) ( làm phần cứng ) 1.200.000 1-3 ngày 100%
12 Mở khóa iCloud iPad Pro 9.7 ( 4G ) ( làm phần cứng ) Call 1-3 ngày 100%
13 Mở khóa iCloud iPad Pro 9.7 ( Wifi ) ( làm phần cứng ) 1.000.000 1-3 ngày 100%
14 Mở khóa iCloud iPad 1/2/3/4 , Mini 1/2/3/4 , iPad AirMở khóa iCloud iPad 1/2/3/4 , Mini 1/2/3/4 , iPad Air ( 3G ) ( làm phần cứng ) 600.000 1-3 ngày 100%
15 Mở khóa iCloud iPad 1/2/3/4 , Mini 1/2/3/4 , iPad Air ( 3G ) ( làm phần cứng ) 500.000 1-3 ngày 100%
16 Mở khóa iCloud iPad 2017 ( iPad Gen 5 ) ( 3G ) ( làm phần cứng ) 1.200.000 1-3 ngày 100%
17 Mở khóa iCloud iPad 2017 ( iPad Gen 5 ) ( wifi ) ( làm phần cứng ) 800.000 1-3 ngày 100%

* QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA:

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng và lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 10-15p).

B2: Mở máy cho khách ký lên main , và làm phiếu tiếp nhận , báo giá tiền sữa cho khách, thời gian sữa cho khách.

B3: Tiến hành thay thế, sữa chữa.

Một số điều khách hàng cần lưu ý : 

– Thời gian xử lí iCloud , unclock quốc tế không tính thứ bảy , chủ nhật do quy trình bên nước ngoài không làm việc vào những ngày này .
– Mở khóa iCloud là tác vụ tắt Find my iPhone từ ON thành OFF , ko bảo hành nếu khách hàng tự cài đặt icloud của khách hàng hoặc bảo hành vĩnh viễn nếu khách hàng cài đặt iCloud của trung tâm , không tiếp nhận bất cứ khiếu nại về lỗi máy hay máy Lock/ World , lỗi mất sóng  ,….

Một số cách giảm thiểu rủi ro dính iCloud lại cho khách hàng  tham khảo

– Cần restore thiết bị với iOS mới nhất trước khi order (Hạn chế rủi ro ID cũ vẫn còn trong máy sẽ relock khi connect Wifi)
– Sau khi quá trình remove hoàn thành quý khách active và cần login 1 ID Apple mới của mình vào. Thao tác này hạn chế rủi ro bị relock khi apple lỗi, nhận diện chậm,…
– Nên sử dụng Wifi để active và đăng nhập ID Apple mới (Vì có khả năng máy tính có lưu bản Backup, nếu bị restore bản Backup thiết bị sẽ khóa lại)

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LÀM ĐÚNG THAO TÁC ĐỂ KHÔNG GẶP BẤT KÌ RỦI RO NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO HÀNH ICLOUD VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO SAU KHI CÓ KẾT QUẢ OFF, VÀ NGÀY ACTIVE GẦN NHẤT SAU THỜI GIAN ORDER.

Hợp tác liên kết khác

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop